Wsparcie dla Fundacji Z FLORETEM DO GWIAZD

event obraz

Chata Polska wspiera różne akcje charytatywne! ❤️

Tym razem chcemy się podzielić z Wami informacją, że w tym roku, podobnie jak w zeszłym, wspomogliśmy Fundacja "Z FLORETEM DO GWIAZD" poprzez ufundowanie słodyczy oraz napojów dla uczestników XIX Turnieju Szermierczego.

Turniej odbył się 17 czerwca 2023 r. i wzięły w nim udział dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi i fizycznymi, np. z zespołem Downa, autyzmem, osoby na wózkach inwalidzkich z tetraplegią oraz dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z Poznania i Wielkopolski.

Wsparcie finansowe w całości jest przeznaczane na zakup indywidualnego, specjalistycznego sprzętu szermierczego dla uczestników Turnieju.

Jesteśmy dumni, że wspieramy takie inicjatywy.

line