wydarzenia obraz

Wspieramy budowę domu dla dzieci w Ugandzie

W daleko położonej Ugandzie, mieszkają wspaniałe dzieci, które potrzebują domu. Inicjatorką stworzenia takiej bezpiecznej przystani do życia jest Ania.

wydarzenia obraz

Biegi Charytatywne

Są takie biegi, w których zwycięża idea i ludzka chęć niesienia pomocy. Dla ich uczestników ważniejsze od wyników, trasy i regulaminu staje się przesłanie imprezy. Taka idea przyświeca corocznym akcjom organizowanym przez Chatę Polską.

28.03.2019

 obraz

08.11.2018

20.10.2016

20.10.2016

line